Par mums

Vēsture - gads pēc gada

Par uzņēmuma „Nowaco" vēsturi Baltijas valstīs varētu pastāstīt daudz, taču, kopumā runājot, mūsu uzņēmuma ilgstošajā izaugsmē un attīstībā, ar dažiem izņēmumiem, ir novērojama augšupejoša tendence. Šīs vēstures atskaites punkts ir 1994. gads, kad „Nowaco" vēl nedarbojās Baltijas valstīs. Toreiz daži no mūsu pašreizējiem darbiniekiem ar „Nowaco A/S" palīdzību uzsāka produktu importu. Zemāk ir uzskaitīti daži no svarīgākajiem notikumiem, kas raksturo mūsu darbību Baltijā:

1999 - tika iegādāts uzņēmums „Orgevita", uz kura bāzes sāka darboties „Nowaco Lietuva".

2000 - ekspluatācijā tika nodota pirmā saldētava, kas atrodas Kauņā.

2004 - kravas autoparka vienību skaits pārsniedza 10.

2008 - tika uzsākta pārdošana Latvijas mazumtirdzniecības tīkliem, neizmantojot starpniekus.

2008 - ekspluatācijā tika nodota jauns saldētavu-izplatīšanas centrs, kas ir lielāks par iepriekšējo.

2009 - darbību uzsāka atvēsinātu produktu glabātuve.

2009 - tika nodibināts uzņēmums „Nowaco Latvia".

2010 - tika nodibināts uzņēmums „Nowaco Eesti".

2011 - tika izdoti katalogi Nowaco Horeca un Nowaco Retail

2011 - Nowaco Baltic” pievienojas „Bidvest Group” uzņēmumu grupai